KINDERKRIBBEN

Een mini-creche biedt opvang aan voor 8 tot 22 kinderen. Indien je kind reeds vertrouwd is met een kinderopvang zal het met grote waar-schijnlijkheid veel beter de transitie naar de kleuterklas ervaren. In de creche is het kind reeds gewend om met leeftijd genootjes te spelen en te delen. Dit is een belangrijke fase in het "groter worden" proces.

WAT IS EEN goede opvang

Een goede kinderopvang is in de eerste plaats veilig, zodat je er je kind met een gerust hart achterlaat. Je kind krijgt er verzorging en geborgenheid. De opvang stimuleert de ontwikkeling van je kind. Kinderen gaan op verkenning, experimenteren en verleggen hun grenzen. Ook voor de oudere kinderen is de opvang vrije tijd waarin ze zelf mee bepalen wat en met wie ze spelen. Goede opvang informeert de ouders en betrekt ze actief. Er wordt rekening gehouden met je opmerkingen en vragen. De relatie met de verantwoordelijke en de begeleiders is heel belangrijk.

tevredenheid is persoonlijk

Of je tevreden bent over kinderopvang of niet, is heel persoonlijk. Wat voor de ene ouder perfect is, komt niet altijd overeen met de verwachtingen van een andere ouder. Denk daarom op voorhand goed na over jouw wensen en kies de opvang die er het best bij past. Ook duidelijke afspraken rond de opvang en de aanpak van je kind voorkomen misverstanden.

uw kind als  BAROMETER

Over het algemeen is je kind de ideale barometer om te kijken of het goed gaat in de opvang.
Voelt je kind zich thuis? Geniet het van de activiteiten? Is het geboeid bezig? Gedraagt je kind zich onrustig of is het minder actief dan thuis, dan kan dit een signaal zijn dat het niet gelukkig is in de opvang. Wil je er zeker van zijn dat je kind tevreden is in de opvang? Ga je kind eens wat vroeger ophalen om te kijken hoe het zich voelt in zijn omgeving. Praat met de opvang over hoe het loopt.

HOe kan u meewerken

Geef vooraf alle belangrijke informatie over je kind: gewoonten bij het slapen of eten, allergieën, medicatie en dergelijke.  Breng je kind al eens op voorhand. Een goede start is een investering in een prettige tijd in de kinderopvang. Elke opvang heeft ideeën om je kind zich zo snel en zo goed mogelijk thuis te laten voelen. Je kind achterlaten is niet makkelijk. Neem duidelijk afscheid, zodat het niet verward is als je er plotseling niet meer bent en zo het vertrouwen kwijtraakt. Hou het afscheid hartelijk, maar kort. Een lang proces maakt het onnodig moeilijk voor jou, je kind en de begeleider. Haal je kind op tijd op. Heb je vertraging of komt er iemand anders, geef dat dan duidelijk door. Vermeld alle bijzonderheden over je kind. Heeft je kind bijvoorbeeld ‘s nachts weinig geslapen, dan zal het overdag moe zijn. Als de opvang daarvan op de hoogte is, kunnen zij hiermee rekening houden. Een open gesprek doet het vertrouwen groeien. Heb je vragen, twijfels of opmerkingen, blijf er dan niet mee zitten. Maar neem omgekeerd ook de vragen en opmerkingen van de opvang ernstig. De opvang heeft een band met je kind en voelt zich mee verantwoordelijk.


easy free website builder by Mobirise 1.1