OVER ONS

Onze kinderkribbe biedt kwaliteitsopvang voor kinderen tot de leeftijd van 3 jaar. Tevens ondersteunen wij jonge ouders met hun educatieve rol. De ouders van de kindjes in onze kribbe zijn onze belangrijkste partners. Ons ervaren kuikentjes team werkt met passie en geeft elk kind de warmte, verzorging en aandacht dat het benodigt.

ONZE WERKING

In onze creche zijn de kinderen onderverdeeld in 2 leeftijdsgroepen. Teneinde de ontwikkeling van uw kind te vervolledigen en voor te bereiden op de kleuterklas, organizeren wij activiteiten zoals tekenen, knutselen, dansen, schilderen, vingerverven, turnen, verhaaltjes vertellen, poppenkast spelen, zingen en zo veel meer.

OPENINGSUREN

Onze kinderkribbe is open tijdens de weekdagen van 7.00 uur 's morgens tot 18.30 uur 's avonds. De laatste 2 weken van juli nemen wij onze jaarlijkse vakantie en is de kinder-kribbe gesloten. We zijn ook gesloten tijdens officiële feestdagen. Onze jaarlijkse kalender geeft U het volledige overzicht van alle sluitingsdagen.

DAG INDELING

Elke dag hebben we tal van activiteiten voor uw kind in petto. En hierdoor is een goede organizatie van al deze activiteiten een noodzaak. Daarom hanteren we een algemene dag indeling, teneinde aan alle behoeften van uw kindje te voldoen. 

PRIJzen INFO

Elke maand bezorgen we U een aanwezigheidsoverzicht en prijs berekening van het verblijf van uw kindje in onze creche. En elk jaar ontvangt U een kalenderjaar overzichtsformullier dat U kan gebruiken bij uw belastingsaangifte. Wens je te weten hoeveel de opvangkosten voor uw kindje bedragen? Lees dan verder om onze prijzen en voorwaarden te ontdekken.

ERKEND DOOR

KIND & GEZIN

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden zoals preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

static website design by Mobirise 1.1