PRIJZEN

We hanteren een eenvoudige en begrijpelijke prijsberekening waarbij voor elk kind in onze creche dezelfde voorwaarden van toepassing zijn. Elke afwezige dag van je kind wordt in rekening gebracht en verrekend in de maandelijkse faktuur. 

PRIJzen geldig tijdens   2023

Full-time (5 dagen per week):   575 €

PART-TIME (4 DAgen per WEEK):   515 €

PART-TIME (3 DAgen per WEEK):   455 €


Indien je kind één of meerdere dagen afwezig is, zal het maandelijkse bedrag vermindert worden met: 


VOLLEDIGE AFWEZIGE DAG :   15 €

halVE AFWEZIGE DAG :     7 €


VOORWAARDEN

De periode tussen 7.00 u 's morgens en 13.00 u 's middags geldt als voormiddag, waarbij U ten laatste Uw kindje afhaalt voor 13.00 u.
De periode tussen 12.30 u 's middags en 18.30 u 's avonds geldt als namiddag, waarbij U ten laatste Uw kindje afhaalt voor 18.30 u.
Andere uurregelingen dient U eerst met ons te bespreken.
Een in mindering brenging van het maandelijkse eind bedrag telt enkel indien U ten laatste de dag zelf voor 9.00 u 's morgens verwittigt.

WAT IS INbegrepen in de prijs

Luiers
Zalf voor dagelijkse verzorging
Vochtige doekjes
Bedlinnen, slab en wasgerei
Warme maaltijd 's middags
Fruitpap of versnapering 's namiddags

WAT mee te brengen

Zalf voor luieruitslag
Medicatie met naam en gebruiksaanwijzing
Koortswerende middelen
Flaconnetje fysiologisch water
Twee paar kleren en ondergoed en kousen
Dagboek en boekje Kind & Gezin


static website design by Mobirise 1.1